Xin chào

Hi mn mình là baladken đây. Hiện tại mình là một “Nhặt trình viên” à nhầm là một “Lập trình viên” chân chính.

About Baladken

FullName: Nguyễn Minh Phương

DOB: 1999

Born: Lập Thạch – Vĩnh phúc

Phone: 0334924xxx
Email: phuongnmd00539@fpt.edu.vn